Main content starts here, tab to start navigating

بند ّور في زووبا على طباخین وشیفات وجرسونات في مطاعمنا في القاھرة. عن زووبا: زووبا عبارة عن مطعم أكل مصري خفیف ولذیذ شغّال وبیكبر من ٢٠١٢.  لو بتحب الأكل المصري، ومھتم ان الأكل یكون نضیف ومضمون، وبتحب تسمع أغاني  ّعربي فرفوشة وانت شغّال، یبقى كلمنا تشتغل معانا!

drawing of a man on the Zooba restaurant

الشخصیة اللي بند ّور علیھا:

بیحب یطبخ )ویاكل( أكل الشارع المصري. بیحب یتعلم حاجات جدیدة حماسي وبشوش.. بیبتسم كتیر. بیشیل المسئولیة ودای ًما مستعد یساعد زملائھ الموظفین أو الز ّوار. بیعرف یتأقلم لما ضغط الشغل یزید فجأة. بیتح ّمس على الحاجات البسیطة وبیحب جدًا یشوف الأكل بیتعمل ازاي. قانوني انھ یشتغل في مصر.

عشان تقدّم في الشغل عندنا ابعتلنا على egyptjobs@teamzooba.com بالوظیفة اللي حاببھا، وال CV والأسباب اللي حابب عشانھا تنضم لینا.. أو ن ّورنا في مكتبنا واملى الأبلیكیشن على ١١٤ شارع ٢٦ یولیو، الدور التاني.

مفیش تمییز في زووبا وبنوظّف بنا ًءا على قیم جوھریة في الشخص المتقدم للوظیفة وفي حسابنا دای ًما متطلبات المنصب أ ًیا كان. من أھم قیمنا وسیاساتنا عدم التمییز ناحیة أي وكل موظّف، أو متقدم للوظیفة.